top of page

O Kancelarii

notariusz torun

Kancelaria Notarialna

Agnieszki Barańskiej i Łukasza Barańskiego Spółki Cywilnej Notariuszy

w Toruniu  

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Dla zapewnienia stronom bezpieczeństwa obrotu, wszelkie czynności realizowane są z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa oraz zachowaniem zasad etyki zawodowej.

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, a także innych osób, dla których czynność ta może spowodować skutki prawne.

 

Wypełniając swoje obowiązki notariusz zachowuje bezstronność wobec stron czynności notarialnej.

Wszelkie okoliczności sprawy, o których notariusz powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne, objęte są tajemnicą notarialną.

 

Przed dokonaniem czynności notarialnej notariusz bezpłatnie udziela stronom czynności wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

 

Dla usprawnienia obsługi oraz procedury przygotowania aktu notarialnego, zalecany jest kontakt telefoniczny lub osobisty, celem uzyskania informacji o dokumentach, które są niezbędne do dokonania czynności notarialnej.

O nas

46170087_10209804732873556_5316964526543

Łukasz Barański

Notariusz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Z notariatem związany od ponad dwudziestu lat.

Uprzednio zatrudniony w jednej z najstarszych kancelarii notarialnych w Toruniu, początkowo jako sekretarz, następnie jako asystent notariusza, a po pozytywnym zdaniu egzaminu notarialnego, jako zastępca notarialny.

Członek Rady Izby Notarialnej w Gdańsku. 

Poparta wieloletnim doświadczeniem wiedza zapewnia pewne i staranne dokonanie czynności oraz gwarantuje, że podpisywane dokumenty odpowiednio chronią najważniejsze interesy stron.   

Sola ratio perfecta

beatum facit.

(Seneka Młodszy)

notariusz torun

Zapraszamy do Kancelarii

bottom of page