top of page
Introducing our law firm
notariusz torun
BB_poziom.jpg


Agnieszka Barańska
Łukasz Barański

Notariusze Spółka Cywilna

Szanowni Państwo

W ramach prowadzonej kancelarii oferujemy  profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.
 

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 16.00. Po uzgodnieniu możliwe są również inne godziny i dni. Wszelkie informacje w zakresie czynności notarialnych są bezpłatne.

 

Czynności Notarialne

01.

Umowy:

 • Sprzedaż,

 • Darowizna,

 • Zamiana,

 • Dożywocie,

 • Przedwstępna,

 • Warunkowa,

 • Deweloperska, 

 • Zniesienie 
  współwłasności,

 • Ustanowienie odrębnej własności lokali,

 • Przeniesienie własności nieruchomości.

02.

Spadki:

 • Testament

 • Dział spadku,

 • Akt poświadczenia dziedziczenia,

 • Odrzucenie spadku,

 • Przyjęcie spadku,

 • Zrzeczenie dziedziczenia. 

03.

Majątkowe:

 • Intercyza,

 • Rozdzielność majątkowa,

 • Podział majątku wspólnego,

 • Przesunięcia majątkowe.

04.

Dokumenty:

 • Pełnomocnictwo,

 • Poświadczenie podpisu,

 • Wzór podpisu,

 • Poświadczenie kopii,

 • Wypisy, odpisy, wyciągi,

 • Pozostawanie przy życiu,

 • Protesty weksli.

05.

Spółki:

 • Umowa spółki,

 • Zgromadzenia Wspólników,

 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy,

 • Fundacje,

 • Zebrania Wspólników Spółek osobowych.

Ad quas res aptissimi erimus,

in iis potissimum elaborabimus

Cyceron (106 – 43 p.n.e.)

Zapraszamy do Kancelarii.

bottom of page